Ritning & Konstruktion

Har du planer på att installera ett ventilationssystem i ett befintligt hus eller kanske skall du bygga nytt?  I båda fallen är en projektering med tydliga ritningar det första steget till ett ”bättre inomhusklimat” och en möjlig framtida låg energiförbrukning!

Vi kan ritningar!

Vi gör ventilationsritningar för de flesta typer av bostadshus och mindre lokaler i AutoCad. Du väljer själv ut vilket system du vill ha ritat eller också hjälper vi dig med valet av den mest optimala lösningen till ditt projekt. Du kan välja ett enkelt F-system med någon av våra olika fläktar eller ett FTX-system med värmeåtervinningsaggregat eller frånluftsvärmepump som du kan hitta bland våra produkter. Då vi är ett helt oberoende företag så kan du även komma med egna förslag på andra typer och fabrikat av aggregat eller värmepump.

Ritningen visar sedan lämpligaste rördragningen i plan och 3D med tydligt angivna luftflöden för injustering, isolertjocklekar, var rensluckor bör placeras etc. och blir sedan ett bra underlag vid själva montaget av anläggningen. Ritningen är också ett dokument som du kan bifoga din bygganmälan och även ha till hands vid ditt ”byggsamrådsmöte” med kommunen.

Vill du veta mer om ritningar och projektering?

Ange namn och kontaktuppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan