Energibehovsberäkning

Vid bygglovansökan ska en energibehovsberäkning göras för fastigheten och presenteras för byggnadsnämnden vid det tekniska samrådet. Beräkningen visar att byggnaden klarar uppställda energikrav. Hur mycket energi en byggnad tillåts förbruka beror av var i landet den är, samt vilken typ av uppvärmning och ventilationssystem som används. Energibehovsberäkning skall utföras av person med nödvändig kompetens.

Vi på Alig hjälper er med energibehovsberäkning och projektering av ventilationsanläggning så att bygglovsansökan går smidigt. Vi har den senaste programvaran som bl.a. tar hänsyn till moderna inverterstyrda värmepumpar.

Har du frågor kring vad vi kan göra för dig?