Tjänster

Kunskap och erfarenhet gör oss till en stark leverantör av tjänster till mycket rimliga kostnader. Våra konstruktörer och säljare har den teoretiska kunskapen men också erfarenhet från handfast arbete med installationer och service ute i ”verkligheten”.

Nybyggnation

Ventilationssystemet i ett nybyggt hus är helt avgörande för energiförbrukningen. Vi har lång erfarenhet av att leverera de mest kostnadseffektiva lösningarna till småhusindustrin i Sverige.

Vi hjälper era hantverkare med lättförståeliga ritningar, instruktioner och support från våra konstruktörer. Fördelen blir stor att ha en och samma leverantör av konstruktion och produkter: snabba ändringar och snabba leveranser av materialbehov som uppstår under arbetet.

Den färdiga installationen injusterar vi för bästa driftsläge och utför även OVK (obligatorisk ventilationskontroll) om så önskas.

Vi kan även erbjuda Energibehovsberäkningar och VS-ritningar med utbildad personal.

Tjänster vi erbjuder vid nybyggnation:

Renovering och tillbyggnad

Vid renovering och tillbyggnader blir det ofta förändringar i värme och ventilationssystem. Tilläggsisolering, byte av fönster och installation av värmepumpar gör att husets ventilationssystem behöver förbättras för att ge energieffektivitet, bra inomhusmiljö och minska risk för framtida fuktskador. Med snart 40 år på marknaden har vi en oslagbar erfarenhet. Äldre luftvärmesystem från 80-talet är t.ex. en vanlig problemkälla. Vi har lösningen!

Tjänster vi erbjuder vid renovering och tillbyggnad:

Radon

Vi har flera radonsaneringsföretag som kunder. Vi har utbildad personal att bolla problemställning med och har befogenhet att göra utredning/utlåtande vid ansökan om radonbidrag hos länsstyrelsen. Lösningarna kan vara ventilationsförbättrande eller specifika åtgärder som t.ex. radonbrunn eller radonsug.

Tjänster vi erbjuder vid radonsanering:

Fuktskador och inomhusmiljöproblem

Sedan 1994 har vi utvecklat och levererat produkter och tjänster för över 5000 golv och väggrenoveringar i norden. Här blir vår egenutvecklade golvventilation en lösning på problem med fukt-/lukt-/radon- och emissioner. Vi har också många kunder bland fuktsaneringsbolag som behöver produkter för arbeten med krypgrunder och hjälp med ventilationstekniska lösningar. Återigen är kunskap och erfarenhet tillsammans med snabba leveranser vår styrka.

Tjänster vi erbjuder vid fuktskador och inomhusmiljöproblem: