Radon

Radon i bostäder är ett uppmärksammat problem. Cirka 400.000 bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter (över 200Bq/m3). En del av vår verksamhet är specialinriktad på radonproblematiken samt ersättning av äldre luftvärme- och ventilationssystem.

Vi har flera radonsaneringsföretag som kunder. Vi kan idag erbjuda utbytesprodukter med helt andra prestanda än vad som fanns på 70-80-talet. Vi har utbildad personal att bolla problemställning med och har befogenhet att göra utredning/utlåtande vid ansökan om radonbidrag hos länsstyrelsen. Lösningarna kan vara ventilationsförbättrande eller specifika åtgärder som t.ex. radonbrunn eller radonsug.

Vår höga servicenivå och gedigna kunskap inom företaget ger dig ett bra ”bollplank” när du skall åtgärda radonproblem.

Vi har medarbetare som genomgått utbildning hos Strålskyddsmyndigheten för åtgärder mot radon i byggnader.

 

Har du frågor kring Radon?

Ange namn och kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan