Injustering & OVK

Vi har en rad av tjänster för dig som ska, eller redan har installerat ventilation. En av dem är Injustering och OVK. Genom att genomföra dessa två delmoment så kan du minska den totala energiförbrukningen väsentligt och uppnå en behagligare  inomhusmiljö.

Injustering

En ventilationsanläggning måste alltid injusteras efter det färdiga montaget. Luftflöden skall mätas in, och donen skall låsas och automatiken skall ställas in på rätta värden. Den här delen i projektet är mycket viktig. Fel luftflöden och inställningar kan förorsaka förhöjda energikostnader och fuktskador.

I våra offerter på kompletta ventilationsanläggning erbjuder vi alltid denna service till ett fast pris.

OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll

Alla byggnader skall enligt plan- och bygglagen besiktigas för OVK. Målet från våra lagstiftare är att få en bättre inomhusmiljö och minska energiförbrukningen i våra bostäder och lokaler. För en- och tvåfamiljshus skall en förstagångsbesiktning göras vid nyinstallation. Kontrollen skall utföras av en certifierad kontrollant. Vi kan utföra denna kontroll via samarbetspartners över hela landet.

Vill du veta mer om Injustering och OVK?

Ange namn och kontaktuppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan