Temovex -Marknadens tystaste FTX-aggregat

 

Vill du bygga ett lågenergihus? -Då är valet av ventilationssystem avgörande för resultatet.

På Alig har vi lång erfarenhet av sådana projekt och i många fall har valet blivit ett ventilationsaggregat av modell REC Temovex.

REC Temovex är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet är utformat som en vitvara och avsett att placeras på golv i badrum, tvättstuga, pannrum, grovkök eller liknande.

RT250_400S i badrum-lowres

Aggregaten har en mycket effektiv motströmsväxlare som till skillnad från en roterande växlare inte återför fukt till bostaden.

De inbyggda fläktarna har s.k. EC-motorer vilket ger en låg strömförbrukning men ändå bra kapacitet. Ljudnivån är lägst i klassen jämfört med konkurrerande aggregat. se jämförelser på Energimyndighetens hemsida: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-130-m-boyta/

Läs mer om aggregaten på REC:s hemsida: http://www.rec-indovent.se/sv/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/

Kontakta oss för hjälp med ditt projekt!