Bostadsrätter Sjuntorp

Under 2012 renoverades 30 st bostadsrätter Sjuntorp i Trollhättan. Renoveringen var ett ROT-arbete där det även genomfördes radonsanering av vår samarbetspartner Hemkomfort AB , och där vi på Alig levererade konstruktion och ventilationsprodukter.

Visa alla referenser