God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Alig.

I år har vi valt att ge en gåva till två viktiga organisationer.

Dels till Plan International som arbetar för att stärka flickor och kvinnors ställning i världen. Deras arbete har ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor – eftersom de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Flickors möjlighet till utbildning och självständighet är den viktigaste faktorn för att på sikt skapa en mer hållbar värld med mindre våld och krig. Läs mer om Plan International här:  https://plansverige.org/

Och dels till Stiftelsen Svenska Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund, som mördades i terrorattentatet på Drottninggatan. Stiftelsen har som ändamål att minst årligen dela ut ett eller flera priser såsom uppmuntran till barn, ungdom, ledare, lärare eller andra; som genom sin gärning i skola, idrott, föreningsliv eller liknande visar extraordinärt prov på att sprida kärlek, gemenskap och glädje. Läs mer om Stiftelen Svenska Hjärtan här:  https://ebbasminnesfond.se/